Įmonių steigimas. Uždara akcinė bendrovė

įmonių steigimasLietuvoje gali būti steigiamos įvairių formų įmonės: uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios įmonės, asociacijos, užsienio kapitalo ir bendrų su užsienio kapitalu įmonės ir kt. Įvairių įmonių steigimas ir atitinkamos procedūros yra panašios. Bendrosios įmonių steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detalėsnės – atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB). Ją steigiant, pirmiausia reikia sugalvoti pavadinimą. UAB pavadinimas negali sutapti su jau užregistruotu pavadinimu ar prekių ženklu. Pavadinimus galima pasitikrinti Registrų centro svetainėje. Apsisprendus dėl pavadinimo, reikia kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu šį pavadinimą rezervuoti 6 mėnesiams. Per šį laikotarpį daugiau niekas negalės įregistruoti įmonės tokiu pat pavadinimu.

Toliau rengiami UAB steigimo dokumentai. Reikalinga steigimo sutartis, kurioje nustatomos UAB steigimo sąlygos. Tuo atveju, kai UAB steigia vienas asmuo, vietoje steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas. Taip pat turi būti įstatai, kuriuose nurodomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir kt. Būtinas steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai ir UAB įstatai. Vėlgi, jeigu UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Pažymėtina, kad protokolas ir sprendimas nėra būtini, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodomi steigimo sutartyje (steigimo akte). Be to, akcininkai gali papildomai sudaryti akcininkų tarpusavio sutartį. Šia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip balsuoti, skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų narius, nustato akcininkų atsakomybę bei aptaria kitus akcininkams svarbius klausimus.

Toliau formuojamas UAB įstatinis kapitalas. Tuo tikslu atidaroma UAB banko sąskaita, į kurią įdedama ne mažiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Tada visi parengti steigimo dokumentai, taip pat banko pažyma apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą ir patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei pateikiami notarui. Notaras turi patvirtinti, kad visi dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB galima registruoti.

Kai notaras pateiktus dokumentus patvirtina, toliau jie teikiami Juridinių asmenų registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. UAB kaip ir kitų įmonių steigimas – nėra sudėtingas procesas, tačiau jį atlikti daug paprasčiau iš anksto žinant visus jo etapus.

 

 

UAB steigimo etapai

Tuomet, kai yra analizuojami UAB steigimo etapai, dažniausiai į pagalbininkus yra pasitelkiami tokie asmenys, kurie galėtų save vadinti turinčiais iš tiesų nemažai patirties ar tiesiog profesionalais, kiekvieną dieną besidarbuojančiais su veiksmais, lemiančiais naujos įmonės atsiradimą rinkoje. Juk UAB steigimo etapai daugeliui nepatyrusių žmonių gali pasirodyti esantys visiškai nesuprantami ir reikalaujantys tikslių paaiškinimų, juo labiau, kad kai kurie iš šių asmenų gali visiškai neturėti laiko tam, kad aiškintųsi čia iškylančias, jiems nesuprantamas detales. Taigi, kai kuriems būsimiesiems įmonių savininkams yra labai malonu išsiaiškinti, jog jiems tikrai nėra privalomai vykdomas pageidaujamos UAB steigimas – pardavimas tokios, jau užregistruotos bendrovės atžvilgiu, šiais laikais tikrai gali būti atliekamas pakankamai nesudėtingai. Tiesiog pageidaujant įsigyti vieną iš jų, privalu pasidomėti, kas tiksliai galėtų suteikti atitinkamas paslaugas už visiškai prieinamą kainą. Be to, galbūt tokios pagalbininkės galėtų būti įvykdomas du daugeliui nepatyrusių steigėjų nesuprantami veiksmai – UAB steigimas ir apskaita visos tolimesnės veiklos atžvilgiu. Visgi, dažniausiai iš pradžių visiems steigėjams pats sudėtingiausias yra būtent steigimo procesas, be kurio jiems taptų neįmanoma savo iniciatyva pradėti vystyti sukurtos veiklos eigos.

UAB steigimasPirmiausia, daugeliui asmenų, tuomet, kai organizuojamas UAB steigimas, dokumentai paprastai sukelia pakankamai daug nesusipratimų atitinkamoje srityje. Juk UAB reikalauja tiksliai bei aiškiai sutvarkytų, jos veiklą reglamentuojančių raštų, be kurių daugeliu atvejų gali tekti susidurti su akivaizdžiais nemalonumais, kuriuos tektų spręsti į pagalbą pasitelkiant netgi ir teismines sistemas. Tuo tarpu, jei būna netiksliai vykdomi reikalingų bendrovei įkurti sąlygų etapai, praėjus tam tikram periodui gali tekti susidurti su tokia nemalonia situacija, kurios sprendimas priverstų patirti nemažai praradimų. Ir, žinoma, galbūt taptų visiškai akivaizdu, jog atsakingiau vykdant pradinį steigimo procesą, su jais būtų paprasčiausiai netekę susidurti. Bet kokiu atveju, UAB steigimas ir ypatumai pastarojo vyksmo atžvilgiu visada reikalauja tam tikro domėjimosi pačia naujausia informacija, kurią pateikia atsakingi už ją asmenys. Juk, pavyzdžiui, UAB steigimas 2014 metų laikotarpiu reikalauja iš tokių planų turinčių asmenų tiksliai išsiaiškinti atitinkamu metu pateikiamas taisykles arba tiesiog sužinoti, ar galėtų šiuo požiūriu pagelbėti profesionalių žinių šioje srityje turintys specialistai. Juo labiau, kad pastaruoju atveju steigėjai gali neabejoti, jog netgi neinvestuojant daug visiems tokio reikalingo laiko, visos reikalingos procedūros profesionalų turėtų būti įvykdomos atsižvelgiant į pačias naujausias taisykles. O pageidaujama UAB jau netrukus turėtų būti matoma specialiuose registruose visiems, norintiems išsiaiškinti konkrečias, viešas žinias apie ją ar tiesiog apie jos egzistavimą. Žinoma, jeigu yra planuojamas UAB steigimas, kaina pastarosios paslaugos atžvilgiu paprastai būna ganėtinai tiksli, nors ji visuomet gali šiek tiek keistis, atsižvelgiant į reikalingų paslaugų skaičių. Visgi, niekuomet neturėtų būti pamirštama, renkantis paslaugas, išsiaiškinti daugiau ar mažiau būtinas paslaugas – tik tuomet tampa įmanoma pamiršti apie abejones dėl pasiekimų gaunamo rezultato atžvilgiu.

Taigi, visi UAB steigimo etapai gali būti kiek sudėtingesni ar paprastesni, priklausomai nuo pasirinkto būdo juos įgyvendinant. Taip pat, be jokios abejonės, ir bendrų juos planuojančio asmens turimų žinių bei jų peržvelgimui ketinamo skirti laiko ateityje. Žinoma, konkretūs etapai neretai gali būti tam tikru požiūriu keičiami, todėl vienu metu viską išsiaiškinus, tikrai nėra įmanoma vėliau išlikti visiškai įsitikinusiam, jog ateityje nustatytos sąlygos turėtų išlikti lygiai tokios pačios kaip ir kiek anksčiau. Tačiau paprastai tikrai nėra sunku išsiaiškinti visas reikalingas atlikti procedūras, svarbiausia, kad atliekant steigimą, būtų tinkamai pasirenkamas pats reikalingiausias pagalbininkas atitinkamu atžvilgiu. Nes būtent tuomet UAB steigimo etapai paprastai būna įvykdomi atsižvelgiant į visus įmanomus reikalavimus.

Įmonės įkūrimas

imones steigimasKiekvienas suprantame, kad dirbant samdomą darbą, retai kada uždirbsime tiek, kiek būdami sėkmingai veikiančios įmonės savininku. Gal jau turite puikią, originalią idėją, tačiau nežinote nuo ko pradėti? Pateiksime jums keletą pasiūlymų, rekomendacijų, kurios tikrai bus vertingos, sprendžiant, kokią įmonę steigti.

Pirmiausia turite nuspręsti kokios teisinės formos įmonė jums tinkamiausia. Lietuvoje dažniausiai renkamasi vieną iš keturių: individualią įmonę (IĮ), uždarąją akcinę bendrovę (UAB), viešąją įstaigą (VšĮ) arba mažąją bendriją. Tačiau, kaip žinoti, ką pasirinkti? Trumpai pristatysime kiekvienos įmonės ypatumus.

IĮ gali priklausyti tik vienas fizinis asmuo. Be to, jis neturi teisės būti kitos tokios pat įmonės savininku. Jai nereikia pradinio kapitalo, kai žinoma, kad joje dirbs vienas žmogus. Tačiau akcentuotina, kad IĮ savininkas savo turtu atsako už neįvykdytus įsipareigojimus.
UAB akcininkai, priešingai nei IĮ, savo asmeniniu turtu neatsako už neįvykdytus įsipareigojimus. Šios rūšies įmonės akcininkų skaičius gali siekti 249. Čia įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 10 tūkst. Lt. Svarbūs sprendimai UAB priimami akcininkams balsuojant. Jeigu įmonė dirba pelningai, akcininkai dalininkai pelną išsimoka per dividendus.

VšĮ yra pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešąjį interesą. Tačiau šis statusas leidžia užsiimti ir komercine veikla, kadangi galima gauti paramą tiek iš fizinių, tiek ir iš juridinių asmenų. Be to, yra galimybė pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis. Esminius sprendimus dalininkai priima balsuodami.

Naujausias įmonės tipas – mažoji bendrija. Šios įmonės steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų. Mažajai bendrijai įstatinis kapitalas nėra būtinas, tačiau jos nariai moka įnašus. Pelnas dažniausiai skirstomas pagal proporcingą nario įnašo dydį. Mažąją bendriją gali valdyti narių susirinkimas arba narių susirinkimas ir vadovas. Sprendimai priimami balsuojant.

Steigiant įmonę pirmiausia reikia sugalvoti unikalų jos pavadinimą, kuris gali būti registruojamas tik tada, kai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas ir yra suderintas su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Kai pavadinimas jau aiškus, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą.

Prieš kuriant įmonę, reikėtų gerai pasvarstyti: gal Jums užtektų ir verslo liudijimo. Jis yra išduodamas privatiems asmenims, kuriems pajamų deklaravimas nėra privalomas. Turint verslo liudijimą, mokesčius reikia mokėti iš anksto. Tai reiškia, kad nuėjus pasiimti verslo liudijimo, reikia įvardyti periodą, kokiu ruošiatės dirbti. Tuomet paskaičiuojami trijų rūšių mokesčiai: už verslo liudijimą, priklausomai nuo savivaldybės ir veiklos tipo,  privalomasis sveikatos draudimas (PSD), kuris yra mokamas kas mėnesį, nepriklausomai nuo to, kiek dienų dirbate, šis mokestis sudaro 9% nuo minimalaus darbo užmokesčio, kuris šiuo metu yra 1000 litų t. y. 90 Lt.,  ir valstybinis sveikatos draudimas (VSD), kuri sudaro 28,5% nuo pusės apmokestinamų pajamų. Jei pajamos bus 1000 litų, vadinasi 28,5% bus skaičiuojama nuo pusės sumos – 500 litų. Taip mėnesinis VSD mokestis bus 142,5 Lt.

Taigi, nusprendus kurti savo verslą, reikia žinoti, kad įmonės įkūrimo kelias nėra sudėtingas. Svarbiausia nuspręsti, kokio tipo jos norite, ir sėkmingai užsiimkite veikla.

MB steigimas Vilniuje

MB steigimasMažoji bendrija yra nauja verslo forma. Tai lyg UAB, tik su paprastesne buhalterija, be įstatinio kapitalo, su apribojimu darbuotojams (iki 10). Ši verslo forma buvo sukurta smulkiajam verslui vystyti, tad visi, norintys pradėti savo verslą, turėtų pasidomėti būtent šiuo verslo modeliu.

MB steigimas Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose vykdomas per „Registrų centrą“, kuris yra atsakingas už juridinių asmenų registravimą. Registruojant juridinį asmenį parenkamas pavadinimas. Pavyzdžiui MB „Kaliošų taisymas“. Toliau vykdoma įprastinė procedūra – pildomi įvairūs dokumentai apie patį įmonės steigimo faktą, nustatoma kokia bus jo forma, kas ir kaip įmonei vadovaus (vadovai gali būti keli, susibūrę į valdybą, nebūtinai vienas direktorius). Mažoji bendrija yra lyg šeimos verslas, kuriame įdarbinamas vyras, žmona, jų abiejų broliai ir seserys, o taip pat ir draugai bei pažįstami, su kuriais verslas buvo sugalvotas ir plečiamas. Dėl to ir pavadinimas yra bendrija, o ne bendrovė, siekiant pabrėžti bendradarbiavimo smulkiajame versle svarbą.

MB įsteigiama per 3-5 darbo dienas po visų reikalingų dokumentų pateikimo. Tarp reikalingų dokumentų yra ir registracijos adresas ir jo suteikimą liudijantys dokumentai. Tai silpnoji įmonės steigimo grandis, kadangi su šia sritimi susiję daugiausiai problemų. Įmonė privalo būti kažkur registruota, tad tenka ieškoti patalpų savininko, kuris sutiktų registruoti įmonę savo patalpose. Kadangi Mažoji bendrija vienija pradedančiuosius verslininkus – jaunus žmones, kurie dar neturi nuosavo būsto, kyla problemų, kur tą įmonę registruoti. Nuomojamame bute ar name reikia gauti savininkų leidimą, o tai gali būti problematiška. Jei paimta paskola, ir butas įkeistas bankui, reikalingas banko leidimas steigti įmonę. Tai papildomi rūpesčiai, kurie gali užtęsti patį dokumentų surinkimo procesą ir visą įmonės steigimą.

MB steigimas Vilniuje yra paprastesnis, nei kitur provincijoje, nes čia yra nemažai verslo centrų, kurie leidžia registruoti įmones savo patalpose. Taip pat tuo užsiima ir profesionalūs įmonių steigėjai, galintys savo patalpose suteikti įmonei registracijos adresą. Taip problema išsprendžiama ir įmonė įkuriama greitai ir sklandžiai.

Bet kuriuo atveju rekomenduojama kreiptis į profesionalus, nes jie savo darbą atlieka greitai ir teisingai. Sumokėję 200-300 už steigimo procedūrą, sutaupysite 10-20 valandų savo brangaus laiko ir nepatirsite tokio streso, baimės ir įvairių neigiamų emocijų, kurias paprastai patiriame susidūrę su biurokratija ir tokiomis įstaigomis, kaip Mokesčių inspekcija.